Author: ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุมโอฬารฤทธิ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุมโอฬารฤทธิ์

ประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

ประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัล “หิรัญนครา”ประเภทสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้ารางวัล "หิรัญนครา"ประเภทสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ดีเด่น

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่นภาคเรียนที่ 2/2564

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่นภาคเรียนที่ 2/2564

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

แบบรายงานตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ก.ค.- ก.ย.64)

แบบรายงานตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ก.ค.- ก.ย.64)

ร่างประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ร่างประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดบริการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดประชุม ด้วย Zoom Meeting (รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวท.มร.ลป.เปิดบริการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดประชุม ด้วย Zoom Meeting (รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน)

ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก