Author: ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์ ฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์ ฯ

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้าขนาดเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า(ดีเซล)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้าขนาดเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า(ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก ๖ ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์

ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก ๖ ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาคศาสตร์

ร่าง ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก ๖ ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๖ แรงม้า (ดีเซล)

ร่าง ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก ๖ ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๖ แรงม้า (ดีเซล)