โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดสอบ TOEIC ให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป (4 ส.ค.61)

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดสอบ TOEIC ให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป (4 ส.ค.61)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา

Continue Reading

มร.ลป.เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน การสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน (อบรมฟรี)

มร.ลป.เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน การสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน (อบรมฟรี)

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มร.ลป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มร.ลป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน ๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน ๑ อัตรา

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษา รหัส 61เข้าร่วมโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง”มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษา รหัส 61เข้าร่วมโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง”มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีความประสงค์ซ่อมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีความประสงค์ซ่อมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี1 และนักศึกษาที่ต้องการแก้ชั่วโมงกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ฯ

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี1 และนักศึกษาที่ต้องการแก้ชั่วโมงกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ฯ

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มารับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มารับหลักฐานการศึกษา

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (e-bidding)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

Continue Reading