Category: สมัครงาน64

สมัครงาน ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 6/2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 6/2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ —————————–          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๕ อัตรา…

ประกาศการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตราประจำปีงบประมาณ 2564

การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตราประจำปีงบประมาณ 2564