Category: ข่าว64

สวท.มร.ลป.เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามร.ลป. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สวท.มร.ลป.เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มร.ลป.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการคว้าเหรียญทองและเงิน ในงาร KIDE และ JDIE

มร.ลป.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการคว้าเหรียญทองและเงิน ในการ KIDE และ JDIE

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “จับโชคท้ายปี ดวงดีตลอดไป”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "จับโชคท้ายปี ดวงดีตลอดไป"

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัล

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ๆ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ๆ

มร.ลป.ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

มร.ลป.ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”