ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดบริการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดประชุม ด้วย Zoom Meeting (รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน)

   


      ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดบริการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดประชุม ด้วย Zoom Meeting (รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเท่านั้นสำหรับบุคลากรที่ต้องการขอใช้บริการสามารถลงทะเบียนจอง วัน/เวลา ที่ใช้งานก่อนประชุมจริงได้ที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 063-7979636 (สำนักงานผู้อำนวยการ)

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดบริการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดประชุม ด้วย Zoom Meeting (รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน), 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ