ขอแสดงความยินดีกับนายณัฏฐณิช ราชบุญเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ


✨มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายณัฏฐณิช ราชบุญเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ✨
🏅 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ 🏅จากกระทรวงศึกษาธิการ ในการแข่งขันประชันกลอนสดออนไลน์ “ครูไทยรักษ์ภาษาไทย” ครั้งที่ 13 “เทิดคุณาจารย์ผ่องประภัสสร์ ดุจประทีปเรืองจรัสพิพัฒน์ไทย”
❇️จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ เป็นผู้ฝึกสอนและฝึกซ้อมการประกวด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฏฐณิช ราชบุญเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ