สำนักวิทยบริการ ฯ มร.ลป.ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สมัครรับทุนผลิตบทเรียนออนไลน์และหลักสูตรบน Thai MOOC


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สมัครรับทุนผลิตบทเรียนออนไลน์และหลักสูตรบน Thai MOOC ปี 2565
ซึ่งการสมัครแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่
1.สมัครผลิตบทเรียนออนไลน์ ในพื้นที่สาธารณะ
2.สมัครผลิตบทเรียนบน Thai MOOC
‼‼‼ 
ดูรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนดการผลิต
เพิ่มเติมได้ที่ http://arit.lpru.ac.th/e-learning65/
ตั้งบัดนี้ – 13 ธันวาคม 2564
ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 507
หรือที่ e-Mail : piyapan@g.lpru.ac.th

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ