มร.ลป.ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน


⭕️มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
📍ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
✅คลิกเพื่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 🔻🔻🔻🔻
📌ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
🙏 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมิน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ