เปิดสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปี 2565 Exitexam ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

   กลับมาแล้ว!!! เปิดสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปี 2565 Exitexamศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปี 2565 ExitExam รอบ 1-10 (เปลี่ยนแปลงวันสอบใหม่)
สมัครสอบได้แล้วที่เว็บไซต์ http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam/
หมายเหตุ
1.สำหรับนักศึกษาที่เคยลงสมัครสอบไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนรอบการสมัคร ตามวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือโทร.063-7979636 งานบริการและฝึกอบรม
2.สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรอบนั้นๆ ไม่ต้องสมัครใหม่ ระบบจะตัดชื่อไปสอบรอบถัดไป อัตโนมัติ ให้มายืนยันสอบ 1-2 วันก่อนสอบในรอบถัดไปได้เลย
———————————————–

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ