มร.ลป.ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

         
           
           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17:00 น. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ณ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านเปรียบเสมือนดุจแสงแห่งคุณธรรม นำทางพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม การถ่ายภาพ หัตถกรรม และดนตรี จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน”
        ในการนี้ ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งเป็นการจัดแสดงดนตรีด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงอื่นๆ โดยคณะนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด และได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมรับชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
 ประมวลภาพกิจกรรม
https://rb.gy/kxgre2

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ