มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

เรียน บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 – 2560
🌟🌟ระดับปริญญาตรีผู้สำเร็จการศึกษา 1 มีนาคม – 20 ธันวาคม 2560
🌟🌟ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สำเร็จการศึกษา 1 มีนาคม – 14 ธันวาคม 2560
📢📢บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 – 2560
ทางเว็บไซต์👉 http://janphar.lpru.ac.th/cai/cong2563/mainviews.html
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดให้รายงานตัวซ้อมรับพระราชปริญญาบัตรดังนี้
1️⃣ บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าเว็บ👉 http://lprumis.lpru.ac.th/End/
เพื่อเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คลิก สำหรับนักศึกษา

2️⃣ เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นในข้อที่ 1 บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าเว็บ
👉 http://janphar.lpru.ac.th/cai/cong2563
เพื่อรายงานตัวเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ยืนยันข้อมูล พร้อมปริ้นท์เอกสาร เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
📌ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการชำระเงิน

3️⃣ การรับชุดครุยวิทยะฐานะ บัณฑิตสามารถติดต่อรับชุดครุยได้ด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
📌ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563
บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 แต่ประสงค์เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 ให้บัณฑิตลงทะเบียนวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2563
ทางเว็บไซต์ 
http://janphar.lpru.ac.th/cai/cong2563/mainpage.asp เพื่อชำระค่าชุดครุยวิทยะฐานะ และค่าถ่ายรูปหมู่
หมายเหตุ : หากบัณฑิตท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่องานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ☎️ 054 – 237 – 399 ต่อ 0
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

doc63U1

doc63U2

 

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ (บัณฑิตชาย)

Men-gown-2020

 

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ (บัณฑิตหญิง)

Women-gown-2020

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ