มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเหรียญทอง (Gold Medal) การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “ผลงานการผลิตนวัตกรรม นักประดิษฐ์อัจฉริยะทางไซเบอร์ ระบบการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในฟาร์มสุกร (FOPBIACA)” ในงานประกวด The 12 th KOREA CYBER INTERNATIONAL GENIUS INVENTOR FAIR 2021 (CIGIF-2021) จัดโดยสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (International. Federation of Inventors Associations; IFIA) ร่วมกับ Korea Invention News (KNEWS) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 🎉🎉

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเหรียญทอง (Gold Medal) การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ