การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักอาจารย์และบ้านพักภารโรง จำนวน 7 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักอาจารย์และบ้านพักภารโรง จำนวน 7 รายการ

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ คัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยะฐานนะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยกเลิกประกาศ คัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยะฐานนะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย