ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 🏅ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของชุมชน เศรษกิจฐานราก ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดี
         ตามที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 มีมติเห็นชอบผลพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อขีดความสามารถการประชุมการแข่งขันของชุมชน เศรษฐกิจรากฐานประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นที่เรียบร้อย
        ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่นผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อขีดความสามารถการประชุมการแข่งขันของชุมชน เศรษฐกิจรากฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
นักวิจัยดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์พิสิกส์ ฌอน บัวกนก สังกัดคณะครุศาสตร์

 

นักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์
อาจารย์วิภานุช ใบศล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
———————————————–

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ