ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน ๑๓ เครื่อง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน ๑๓ เครื่อง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน 13 เครื่อง ฯ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ จำนวน 13 เครื่อง ฯ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี ลิฟต์โดยสาร

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี ลิฟต์โดยสาร

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ e-bidding

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ ประจำห้องเรียน อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ e-bidding

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (กศ.บป.) รุ่นที่ 4 รอบที่2/2562

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (กศ.บป.) รุ่นที่ 4 รอบที่2/2562

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี e-bidding

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี e-bidding

Continue Reading