มร.ลป. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “โครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน”

        ด้วย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของนักศึกษา ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุนการศึกษา
จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
—————————————————–
ประกาศรับสมัคร
—————————————————–
ใบสมัคร
—————————————————–
รายละเอียดและขั้นตอนการส่งเอกสาร
—————————————————–
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2565
หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีความประสงค์
สมัครขอรับทุนการศึกษา
——————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา
โทร 054-237399 ต่อ 4102

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มร.ลป. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “โครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน”, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ