ข่าวรอบรั้ว บุคลากร/นักศึกษา

สายตรงอธิการบดี

ITALPRU


ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น


แบนเนอร์


งานบริการหน่วยงาน


img

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์