รอบรั้วมหาวิทยาลัย/นักศึกษา

สายตรงอธิการบดี

ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แบนเนอร์

งานบริการ


img

วันที่ 27 กันยายน 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 23 กันยายน 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 20 กันยายน 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์

วันที่ 16 กันยายน 2565

#LPRUNEWS #ข่าวรายสัปดาห์
© 2022 LampangRajabhatUniversity. All Rights Reserved webmaster