ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

ขอบเขตงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รูปแบบรายการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประมาณราคา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ภาคผนวก 1-3
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งานปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ