สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ตุงไชยเฉลิมพระเกียรติ 66 ผืน”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ตุงไชยเฉลิมพระเกียรติ 66 ผืน”

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปางประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ English we can

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ English we can

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งข้อมูล-ขั้นตอน เกี่ยวกับการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 สำหรับบัณฑิต

มร.ลป.แจ้งข้อมูล-ขั้นตอน เกี่ยวกับการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 สำหรับบัณฑิต

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯ

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯ

Continue Reading

 งานสิทธิประโยชน์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่มีความประสงค์จะสั่งตัดชุดครุย สามารถสั่งตัดพร้อมชำระเงิน

 งานสิทธิประโยชน์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่มีความประสงค์จะสั่งตัดชุดครุย สามารถสั่งตัดพร้อมชำระเงิน

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์ุกล้าสะลอง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์ุกล้าสะลอง”

Continue Reading