กรกฏาคม63

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประจำปี 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 5 แสดงความคิดเห็น comments

ประจำปี 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 1- 29 เมษายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 3 แสดงความคิดเห็น comments

ประจำปี 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 1- 31 มีนาคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 3 แสดงความคิดเห็น comments

ประจำปี 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 1- 31 มกราคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 3 แสดงความคิดเห็น comments

ประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 3 แสดงความคิดเห็น comments

ประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 3 แสดงความคิดเห็น comments

ประจำปี 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 2 แสดงความคิดเห็น comments

การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด

กรกฏาคม63

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป ประกาศรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไอทีเอื้ออาทร รอบที่ 3

จำนวนผู้เข้าชม : 54 ประกาศรายชื่อและรับสัญญา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส่งสัญญา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563   แสดงความคิดเห็น comments