ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา e-bidding


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน งวดเงินและกำหนดแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แปลนโครงสร้าง 1
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แปลนโครงสร้าง 2
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แปลนโครงสร้าง 3
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ