งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่นภาคเรียนที่ 2/2564

 


    การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่นภาคเรียนที่ 2/2564 ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ก.พ. 2565ในวันและเวลาราชการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.snk.lpru.ac.th
แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ
– ผลการเรียนดีเด่น
– ผลงานดีเด่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานแนะแนวฯ โทร 054-237399 ต่อ 4102
FB: งานแนะแนวฯ ม.ราชภัฏลำปาง

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่นภาคเรียนที่ 2/2564, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ