ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2565


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
……………………………………

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น
      บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้น และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร กำหนดการและสถานที่ในการเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิโยชน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข ๒)

      ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรรายใด หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับ    การเลือกสรรรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ