การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสำหรับการจัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๖๒

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ