Tag: ประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้และเก้าอี้ชุดรับแขก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้และเก้าอี้ชุดรับแขก

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง (e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถ ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถ ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

ประกวดราคจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ