Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือก

ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)

ประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฯ

ร่างประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)

ร่างประกวดราคาซื้อรถอีแต๋นกระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครนพร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา (หอหญิง)

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา (หอหญิง)