ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

ขอบเขตงาน 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

ประมาณราคาก่อสร้าง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

งวดงาน งวดเงิน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

แบบรูปรายการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ