ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดโครงการงานก่อสร้าง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบโครงการ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.6
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100