(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง(e-bidding)

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตงาน
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

งวดงาน งวดเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ 
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

โครงการปรับปรุงหอพักหญิง
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

โครงการปรับปรุงหอพักหญิง BOQ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ