(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักชาย(e-bidding)


(ร่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตงาน 
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

งวดงาน งวดเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

โครงการปรับปรุง
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

รายงานประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

โครงการปรับปรุงหอพักชาย BOQ เปล่า
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ