โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดสอบ TOEIC ให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป (4 ส.ค.61)

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดสอบ TOEIC ให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป (4 ส.ค.61)

Continue Reading

มร.ลป.เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน การสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน (อบรมฟรี)

มร.ลป.เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน การสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน (อบรมฟรี)

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มร.ลป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มร.ลป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษา รหัส 61เข้าร่วมโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง”มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษา รหัส 61เข้าร่วมโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง”มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีความประสงค์ซ่อมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีความประสงค์ซ่อมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี1 และนักศึกษาที่ต้องการแก้ชั่วโมงกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ฯ

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี1 และนักศึกษาที่ต้องการแก้ชั่วโมงกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ฯ

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มารับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มารับหลักฐานการศึกษา

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ตุงไชยเฉลิมพระเกียรติ 66 ผืน”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ตุงไชยเฉลิมพระเกียรติ 66 ผืน”

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

Continue Reading