ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. จัดฝึกอบรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ และผู้สนใจทั่วไป “ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน “

เดือนเมษายน61

null

GD Star Rating
loading...
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. จัดฝึกอบรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ และผู้สนใจทั่วไป "ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน ", 8.7 out of 10 based on 3 ratings