ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจทิพย์ธัญญา แจ้งนักศึกษาที่ได้ทำการสั่งซื้อเสื้อกิจกรรม “สามารถมารับเสื้อกิจกรรมได้

เดือนกันยายน61


ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธ
ุรกิจทิพย์ธัญญา
แจ้งนักศึกษาที่ได้ทำการสั่งซื้อเสื้อกิจกรรม “สามารถมารับเสื้อกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน – 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น – 17.00 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ณ ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ 5 ชั้น (ข้างโรงอาหารทิพย์ธัญญา/หลังอาคารหอพักหญิง)
————————–——————-
หมายเหตุ : ให้นำหลักฐานการชำระเงิน มาประกอบการรับเสื้อกิจกรรมด้วย

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจทิพย์ธัญญา แจ้งนักศึกษาที่ได้ทำการสั่งซื้อเสื้อกิจกรรม “สามารถมารับเสื้อกิจกรรมได้, 10.0 out of 10 based on 1 rating