งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องประกอบเครื่องแบบนักศึกษา สามารถจองผ่านหน้าเว็บไซต์ได้แล้ว

เดือนเมษายน61
news-150561

 

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://thiptanya.lpru.ac.th/ShopChophaka/index_bk3.php 

GD Star Rating
loading...