เดือนตุลาคม61

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI”

     

        📣 แจ้งประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI”วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชมพูนุช ชั้น 4อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท

ดาว์นโหลดใบสมัคร :

https://goo.gl/1Dk5U6
http://www.journal.itech.lpru.ac.th/images/journal/seminar61-regis.docx

งานวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1339
แฟกซ์อัตโนมัติ 054-241079

ผู้ประสานงาน

นางสาวกมลชนก ถาแก้ว โทรศัพท์ 092-6929838
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง โทรศัพท์ 080-5028598

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI”, 10.0 out of 10 based on 1 rating