กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม“วัฒนธรรม ศาสนา  วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดลำปาง”วันที่ 10 – 13 กันยายน 2561

เดือนกันยายน61

     

      ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม“วัฒนธรรม ศาสนา  วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดลำปาง”วันที่ 10 – 13 กันยายน 2561  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ชั้นปีที่ 1 

วันที่ 10 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

 ชั้นปีที่ 2

วันที่ 11 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ชั้นปีที่ 3 

วันที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ชั้นปีที่ 4

วันที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

** หมายเหตุ   

        –  แต่งกายชุดนักศึกษา

        –  มีโค้ดกิจกรรม 

        –  นักศึกษาที่มีความประสงค์ซ่อมกิจกรรม  สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม“วัฒนธรรม ศาสนา  วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดลำปาง”วันที่ 10 – 13 กันยายน 2561, 10.0 out of 10 based on 1 rating