เดือนพฤศจิกายน61

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มร.ลป.เรื่องการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

1. คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2.แบบเสนอประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

3.แบบให้ความยินยอมการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

4.รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

– แบบเสนอประวัติและข้อมูล
  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มร.ลป.เรื่องการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10.0 out of 10 based on 1 rating