เดือนพฤศจิกายน61

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

2562TCAS1

 

  • TCAS รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561

2562-2y-1

 

  • นักศึกษาเทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  • ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562, 9.3 out of 10 based on 3 ratings