เดือนพฤศจิกายน61

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงาน”สานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9″ ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561

 

     สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 พบกับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมและการนำเสนอผลงานบริการวิชาการ ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://www.human.lpru.ac.th/


human-news-141161

ติดตามข่าวสารต่างของมหาวิทยาลัยได้ที่
โทร 054-237399
www.lpru.ac.th
https://www.facebook.com/LampangRajabhatUniversity
https://www.facebook.com/lpru.ac.th
https://www.facebook.com/prlpru2015/
https://www.instagram.com/lpru_university/
#LPRU #LampangRajabhatUniversity #news_lpru #PRLPRU #prlpru2015 #LPRUNEWS

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
“บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นำสังคม”

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงาน"สานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561, 10.0 out of 10 based on 1 rating