สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย (8 มิ.ย.61)

เดือนพฤษภาคม61

 ขอเชิญร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พิธีบายศรีสู่ขวัญและเพื่อระดมทุนช่วยเหลือ อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-237399 ต่อ 6701 , 6702 รายละเอียดกำหนดการ ดังเอกสารแนบ

คลิกดาวน์โหลด  

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญร่วมโครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย (8 มิ.ย.61), 10.0 out of 10 based on 1 rating