ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

เดือนมิถุนายน61

สถานที่สอบ
อาคารเรียนรวม ตึก45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2561 เริ่มสอบเวลา 09:00น. เป็นต้นไป
http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/

 

grad_news-130661-01
GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561, 5.1 out of 10 based on 7 ratings