เดือนพฤศจิกายน61

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๒ : ๒๐๑๙ (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)”

       
       ขอเชิญเข้าร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๒ : ๒๐๑๙ (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๑๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ภายในงานพบกับฐานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม อาทิ เช่น

ฐานครูศิลปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ
ฐานศิลปะ 1 เทคนิคจิตรกรรม
ฐานศิลปะ 2 เทคนิคสร้างภาพสื่อผสม
ฐานศิลปะ 3 เทคนิคภาพพิมพ์
ฐานศิลปะ 4 เทคนิคประติมากรรม
ฐานศิลปะ 5 เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์
ฐานศิลปะ 6 การสร้างงานวรรณศิลป์
ฐานศิลปะ 7 การสร้างงานศิลปะการแสดง
ฐานศิลปะ 8 สถาปัตยกรรมศิลป์
ฐานศิลปะ 9 การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์

ฐานศิลปะ 10 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (การฟ้อน)
ฐานศิลปะ 11 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (ขับซอ)
ฐานศิลปะ 12 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (การขับร้องเพลงลูกทุ่ง)
ฐานศิลปะ 13 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
ฐานศิลปะ 14 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (ขลุ่ย)


เว็บไซต์และรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๒ : ๒๐๑๙ (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)”, 10.0 out of 10 based on 1 rating