ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดือนกันยายน61


ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– การออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ท้าทาย
– นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วมร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
– กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และองค์กร

วิทยากรโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว และ ดร.กานต์ บุญศิริ
ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 10.0 out of 10 based on 1 rating