มร.ลป.แจ้งข้อมูล-ขั้นตอน เกี่ยวกับการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 สำหรับบัณฑิต

เดือนมิถุนายน61

ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

1.ยังไม่มีหมายกำหนดการอย่างเป็นทางการ
2.ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 รายงานตัวบัณฑิตโดยยังไม่ต้องชำระเงิน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ก.ค.2561

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณดังนี้
(1) ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
(2) ค่ารถบัณฑิต 500 บาท เฉพาะผู้ที่จะไปกับรถที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหาให้

3.การสั้งจองชุดครุย ทางสิทธิประโยชน์จะเป็นผู้ดำเนินการ
4.บัณฑิตที่จะรายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำก่อน
 

  1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2561
    http://janphar.lpru.ac.th/cai/cong2561/mainviews.html

 

 

  • ระบบรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2561
    http://janphar.lpru.ac.th/cai/cong2561

 

 

ติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร 089-6887722

กองพัฒนานักศึกษา
โทร 0-5423-7399 ต่อ 1400

เสื้อครุย สามารถสอบถามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์ อาคารอาลัมพาง ชั้น 2
โทร. 085-7128467,089-9513436,089-2644094
(เปิดทำการทุกวันเวลา 08.30 น.-16.30 น.)

งานประชาสัมพันธ์
โทร 054-237399 ต่อ 3818, 3852

ระบบข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
โทร. 054-23739 ต่อ 6000 หรือ 300

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.แจ้งข้อมูล-ขั้นตอน เกี่ยวกับการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 สำหรับบัณฑิต, 10.0 out of 10 based on 2 ratings