ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

1.ยังไม่มีหมายกำหนดการอย่างเป็นทางการ
2.ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 รายงานตัวบัณฑิตโดยยังไม่ต้องชำระเงิน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ก.ค.2561

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณดังนี้
(1) ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
(2) ค่ารถบัณฑิต 500 บาท เฉพาะผู้ที่จะไปกับรถที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหาให้

3.การสั้งจองชุดครุย ทางสิทธิประโยชน์จะเป็นผู้ดำเนินการ
4.บัณฑิตที่จะรายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำก่อน
 

  1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2561
    http://janphar.lpru.ac.th/cai/cong2561/mainviews.html

 

 

  • ระบบรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2561
    http://janphar.lpru.ac.th/cai/cong2561

 

 

ติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร 089-6887722

กองพัฒนานักศึกษา
โทร 0-5423-7399 ต่อ 1400

เสื้อครุย สามารถสอบถามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์ อาคารอาลัมพาง ชั้น 2
โทร. 085-7128467,089-9513436,089-2644094
(เปิดทำการทุกวันเวลา 08.30 น.-16.30 น.)

งานประชาสัมพันธ์
โทร 054-237399 ต่อ 3818, 3852

ระบบข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
โทร. 054-23739 ต่อ 6000 หรือ 300

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.แจ้งข้อมูล-ขั้นตอน เกี่ยวกับการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 สำหรับบัณฑิต, 10.0 out of 10 based on 2 ratings