เดือนตุลาคม61

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีควมประสงค์ซ่อมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม  ประจำปีการศึกษา 2561


    ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีความประสงค์ซ่อมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม  ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(กิจกรรมหลัก)


ติดตามข่าวสารต่างของมหาวิทยาลัยได้ที่
www.lpru.ac.th
https://www.facebook.com/LampangRajabhatUniversity
https://www.facebook.com/lpru.ac.th
https://www.facebook.com/prlpru2015/
https://www.instagram.com/lpru_university/

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นำสังคม”

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีควมประสงค์ซ่อมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม  ประจำปีการศึกษา 2561, 10.0 out of 10 based on 1 rating