สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา (25 ก.ค.61)

เดือนพฤษภาคม61

         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวด ดังนี้

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เบอร์โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 6701 , 6702 หรือ 063-4360393 (คุณวีรศักดิ์ ของเดิม) ดาวน์โหลดกำหนดการ 

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.culture.lpru.ac.th/

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา (25 ก.ค.61), 10.0 out of 10 based on 1 rating