เดือนธันวาคม61

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รับหลักฐานการศึกษา

        งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้มารับหลักฐานการศึกษาได้ ณ งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย


News-211261

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รับหลักฐานการศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating