สาขาวิชานิเทศศาตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ขอเชิญชมละครเวทีนิเทศศาสตร์ “สุชาดาอธิฏฐาน”

เดือนสิงหาคม61

 

 สาขาวิชานิเทศศาตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชมละครเวทีนิเทศศาสตร์ “สุชาดาอธิฏฐาน” สามารถสำรองจองบัตรได้ที่ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 สิหาคม 2561 – 22 กันนายน 2561

Facebook Fanpage : ละครเวที สุชาดาอธิฏฐาน
โทร 054-327399 ต่อ 3627
065-0237190
065-3169822
091-1341969

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
สาขาวิชานิเทศศาตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ขอเชิญชมละครเวทีนิเทศศาสตร์ "สุชาดาอธิฏฐาน", 10.0 out of 10 based on 1 rating