ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 2 หลักสูตรน่าสนใจ

เดือนสิงหาคม61

หลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยประชาชน “ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน”มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

จังหวัดลำพูน พบกันวันที่
26 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลริมปิง
27 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอลี้

จังหวัดลำปาง พบกันวันที่
30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
31 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

 

 • โครงการอบรม เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
  ค่าลงทะเบียนเพียง 2,000 บาท เท่านั้น !!!!
  เดือน ตุลาคม 2561
  – เทคนิคการออกคำนำและการออกคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รุ่นที่ 2
  สมัครที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn5Lxhdz_O_UEc6rk83USZFN9BqbCTeq-k9SbwCQx6-QcYyg/viewform?usp=sf_link

 

 •  เดือน พฤศจิกายน 2561
  – เทคนิคการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รุ่นที่ 1
  สมัครที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQLd7ue9X9vEPXLMAQaWUdw2zvGmJmwnxfOYvNBCnievkDAg/viewform?usp=sf_link
 • วิทยากรโดย… นายกานต์ เจิมพวงผล นิติกร กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 2 หลักสูตรน่าสนใจ, 10.0 out of 10 based on 1 rating