เดือนตุลาคม61

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

เดือนตุลาคม61

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีควมประสงค์ซ่อมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม  ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่มีควมประสงค์ซ่อมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม  ประจำปีการศึกษา 2561

เดือนตุลาคม61

งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป. ประกาศเรื่องการรับชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อให้การรายงานตัวและการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป. ประกาศเรื่องการรับชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อให้การรายงานตัวและการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เดือนตุลาคม61

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ลป.เปิดการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ บริการนักศึกษา อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ลป.เปิดการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ บริการนักศึกษา อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

เดือนตุลาคม61

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI”

เดือนตุลาคม61

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนน้อง หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย October Camp’18 “Play & Learr เพลินเรียนรู้ ” (16 – 30 ต.ค61)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนน้อง หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย October Camp’18 “Play & Learr เพลินเรียนรู้ ” (16 – 30 ต.ค61)

เดือนตุลาคม61

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหังหงอก ครั้งที่ 9 (21 พฤศจิกายน 2561)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหังหงอก ครั้งที่ 9 (21 พฤศจิกายน 2561)

เดือนตุลาคม61

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2561 (28 พ.ย.61)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2561 (28 พ.ย.61)

เดือนตุลาคม61

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร (1ต.ค.61 – 28 ก.พ. 62)

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร (1ต.ค.61 – 28 ก.พ. 62)