เดือนกันยายน61

งานทะเบียนและประมวลผล  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา

       
        งานทะเบียนและประมวลผล  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล

news-270961

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
งานทะเบียนและประมวลผล  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating