เดือนกันยายน61

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งจัดระเบียบการจราจรและทดสอบเส้นทางการจราจรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานรักษาความปลอดภัย จะทำการจัดระเบียบการจราจรและทดสอบเส้นทางการจราจรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้

1.ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 การกำหนดใช้ประตูเข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คือ ประตู 1 และ ประตู 4 ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00น.

2.สำหรับการใช้ประตูเข้า – ออก ประตู 2 (ประตูหน้าเซเว่น) ยังคงสามารถใช้ได้ตามปกติ และปฏิบัติตามกฎการเข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลังเวลา 22.00น. อย่างเคร่งครัด

3.เส้นทางการจราจรบริเวณสี่แยกอาคารอาลัมพางจะมีการวางกรวยตลอดจนอุปกรณ์การจราจรเพื่อกำหนดเส้นทางการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดจึงขอให้ผู้เส้นทางดังกล่าวได้โปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้อง

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งจัดระเบียบการจราจรและทดสอบเส้นทางการจราจรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10.0 out of 10 based on 1 rating